Play'n Go

Golden Legend

golden-legend

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H85.58%
Tuần98.25%
tháng85.15%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

39.84%