Wazdan

  Golden Sphinx

  golden-sphinx

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H80.82%
  Tuần80.82%
  tháng79.12%

  RTP

  96.48%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  30.19%