OneTouch

  Golden Stripe

  golden-stripe

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H82.76%
  Tuần116.62%
  tháng84.18%

  RTP

  96.41%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Thanh toán

  1

  Tỷ lệ trúng%

  50%