OneTouch

Golden Stripe

golden-stripe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.91%
Tuần96.7%
tháng70.5%

RTP

96.41%

Cược tối thiểu - tối đa

0.02 - 10 mBTC

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

1

Tỷ lệ trúng%

50%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép