Betsoft

  Great 88

  great-88

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H66.97%
  Tuần78.39%
  tháng101.65%

  RTP

  95.36%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  30.37%