Wazdan

  Great Book Of Magic Deluxe

  great-book-of-magic-deluxe

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H25.29%
  Tuần66.95%
  tháng83.86%

  RTP

  96.47%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  31.22%

  logo

  Great Book Of Magic Deluxe