Play'n Go

Gunslinger Reloaded

gunslinger-reloaded

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

tháng82.18%

Hãy yên nghỉ

96.67%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

35.32%

Gunslinger Reloaded