Yggdrasil

Hanzō's Dojo

hanzs-dojo

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H90.7%
Tuần65.15%
tháng116.62%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

29.56%