Play'n Go

  Holiday Season

  holiday-season

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H44.12%
  Tuần91.75%
  tháng81.84%

  RTP

  96.52%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  18.96%