Pragmatic Play

  Hot Chilli

  hot-chilli

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H109.09%
  Tuần114.69%
  tháng73.64%

  RTP

  96.52%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  9