hugo

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H36.73%
Tuần75.18%
tháng74.61%

RTP

96.4%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

29%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép