Play'n Go

Hugos Adventure

hugos-adventure

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H60.38%
Tuần86.18%
tháng57.9%

Hãy yên nghỉ

96.56%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

28.17%