Golden Hero

  Imperial Colours

  imperial-colours

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H93.43%
  Tuần95.4%
  tháng95.36%

  RTP

  96%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  1

  Tỷ lệ trúng%

  14.59%