ELK

  Io

  io

  Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

  Trạng thái trò chơi

  24H52.4%
  Tuần49.82%
  tháng49.06%

  RTP

  96%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  4096