itero

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H92.28%
  Tuần94.92%
  tháng76.21%

  RTP

  96.18%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 300 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  29.38%