Jack and the Beanstalk

jack-and-the-beanstalk

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H75.69%
Tuần99.96%
tháng96.35%

Hãy yên nghỉ

96.28%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Jack and the Beanstalk