Push Gaming

  Jammin Jars 2

  jammin-jars-2

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H35.23%
  Tuần52.11%
  tháng49.84%

  RTP

  96.4%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 50 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao