Play'n Go

Jewel Box

jewel-box

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H80.85%
Tuần97.5%
tháng81.4%

Hãy yên nghỉ

95.78%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

19.76%