Yggdrasil

Jokerizer

jokerizer

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H131.21%
Tuần128.43%
tháng179.84%

Hãy yên nghỉ

98%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

10%