Play'n Go

Jolly Roger II

jolly-roger

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H79%
Tuần110.94%
tháng87.76%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

40.16%