Betsoft

Jumbo Joker

jumbo-joker

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H123.91%
Tuần114.72%
tháng89.54%

Hãy yên nghỉ

95%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

23.71%