Yggdrasil

Jungle Books

jungle-books

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H76.27%
Tuần119.02%
tháng51.45%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

58

Tỷ lệ trúng%

23%