Betsoft

  Kawaii Kitty

  kawaii-kitty

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H88.45%

  RTP

  95.27%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  15.58%