Quickspin

King Colossus

king-colossus

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H42.79%
Tuần78.16%
tháng97.75%

Hãy yên nghỉ

96.57%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

34.48%