Play'n Go

  Legacy of Dead

  legacy-of-dead

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H90.87%
  Tuần93.58%
  tháng87.73%

  RTP

  96.58%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  28%