Play'n Go

Legacy of Egypt

legacy-of-egypt

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H52.45%
Tuần60.36%
tháng60.3%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

34.48%