Yggdrasil

Legend of the Golden Monkey

legend-of-the-golden-monkey

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H80.11%
Tuần69.59%
tháng67.59%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

30%

Legend of the Golden Monkey