Red Tiger

Lion's Hoard

lions-hoard
0 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H45.44%
Tuần52.92%
tháng40.83%

Hãy yên nghỉ

95.77%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

15.5%