Wazdan

Lost Treasure

lost-treasure

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H72.7%
Tuần84.87%
tháng84.62%

RTP

96.13%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30.7%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép