Wazdan

Lost Treasure

lost-treasure

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H78.26%
Tuần78.26%
tháng78.26%

Hãy yên nghỉ

96.13%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30.7%