Wazdan

  Lost Treasure

  lost-treasure

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H51.8%
  Tuần84.87%
  tháng84.62%

  RTP

  96.13%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  30.7%