Booming Games

Lotus Love

lotus-love

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H71.45%
Tuần71.45%
tháng73.83%

Hãy yên nghỉ

97.04%

Biến động

Biến động trung bình

Tỷ lệ trúng%

38.59%