Yggdrasil

Lucha Maniacs

lucha-maniacs

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

35.5%