Red Tiger

  Lucky Easter

  lucky-easter

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H68.97%
  Tuần95.77%
  tháng97.66%

  RTP

  95.24%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  22%