Wazdan

Lucky Fish

lucky-fish

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H43.76%
Tuần121.36%
tháng121.36%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

20.6%