Wazdan

  Lucky Fortune

  lucky-fortune

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.23%
  Tuần53.71%
  tháng21.22%

  RTP

  96.3%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  30.19%