Wazdan

Lucky Fortune

lucky-fortune

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H53.7%
Tuần53.71%
tháng68.82%

Hãy yên nghỉ

96.3%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30.19%