Pragmatic Play

  Lucky New Year

  lucky-new-year

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H103.31%
  Tuần101.2%
  tháng101.24%

  RTP

  96%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  42%