Wazdan

Magic Fruits 4 Deluxe

magic-fruits-4-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H34.68%
Tuần111.02%
tháng101.43%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

6.82%

Magic Fruits 4 Deluxe