Pragmatic Play

  Magic Journey

  magic-journey

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H94.8%
  Tuần94.67%
  tháng94.15%

  RTP

  96.54%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  8