Wazdan

Magic Stars 3

magic-stars-3

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H69.98%
Tuần76.43%
tháng82.34%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

12.98%