Wazdan

Magic Target Deluxe

magic-target-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H107.18%
tháng86.39%

Hãy yên nghỉ

96.63%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

34.61%

Magic Target Deluxe