Kalamba Games

  Mammoth Chase

  mammoth-chase

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H62.74%
  Tuần70.98%
  tháng81.54%

  RTP

  96.94%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  4096

  Tỷ lệ trúng%

  29%