Wazdan

Mayan Ritual™

mayan-ritual

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H129%
Tuần75.31%
tháng71.8%

Hãy yên nghỉ

96.29%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

26.85%

Mayan Ritual™