Wazdan

Mayan Ritual™

mayan-ritual

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H103.87%
Tuần110.74%
tháng110.74%

Hãy yên nghỉ

96.29%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

26.85%

Mayan Ritual™