Gameart

  Money Farm

  money-farm

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H87.08%
  Tuần101.58%
  tháng116.54%

  RTP

  95.9%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  5

  Tỷ lệ trúng%

  32.19%