Pragmatic Play

  Monkey Warrior

  monkey-warrior

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H68.79%
  Tuần92.96%
  tháng92.2%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  243