Wazdan

  Mystery Jack Deluxe

  mystery-jack-deluxe

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H25.86%
  Tuần63.01%
  tháng68.88%

  RTP

  96.49%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  27

  Tỷ lệ trúng%

  21.19%

  logo

  Mystery Jack Deluxe