Wazdan

Mystery Jack Deluxe

mystery-jack-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H55.54%
Tuần49.33%
tháng200.92%

Hãy yên nghỉ

96.49%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

27

Tỷ lệ trúng%

21.19%

Mystery Jack Deluxe