Golden Hero

Ninja Hero Goemon

ninja-hero-goemon
1 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H49.77%
Tuần73.21%
tháng73.02%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

33.72%