Quickspin

Northern Sky

northern-sky

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H86.45%
Tuần91.52%
tháng93.93%

Hãy yên nghỉ

96.53%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

9

Tỷ lệ trúng%

17.24%