Golden Hero

Oiran Dream

oiran-dream

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H126.44%
Tuần98.82%
tháng95.71%

Hãy yên nghỉ

96.34%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

27%