omnom

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H45.61%
  Tuần80.52%
  tháng97.95%

  RTP

  96.28%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  256

  Tỷ lệ trúng%

  26%