omnom

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H101.08%
Tuần79.44%
tháng67.25%

RTP

96.28%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

256

Tỷ lệ trúng%

26%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép