omnom
2 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H48.71%
Tuần217.06%
tháng108.52%

Hãy yên nghỉ

96.28%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

256

Tỷ lệ trúng%

26%