Betsoft

  Once Upon A Time

  once-upon-a-time

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H70.48%
  Tuần99.54%
  tháng99.54%

  RTP

  95.28%

  Biến động

  Biến động trung bình

  logo

  Once Upon A Time