Pragmatic Play

  Panther Queen

  panther-queen

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H48.09%
  Tuần67.77%
  tháng63.41%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  25