Yggdrasil

Penguin City

penguin-city

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H45.33%
Tuần71.12%
tháng60.8%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

26.22%